Cerere de adeziune

  Informaţii companie

  Se completează în cazul în care compania are o altă denumire față de denumirea din Registrul Comerțului. Această denumire va fi făcută publică.

  Stadiu actual, informația nu se face publică

  Stadiu actual, informația nu se face publică

  Adresa de corespondență: (în cazul în care diferă față de sediul social)

  Compania-mamă (Nume companie, Oraș):

  200

  200

  200

  Persoană de contact pentru relația cu ASAR: (persoana de contact ține legătura cu ASAR)

  Alte persoane din companie pentru lista de distribuție ASAR: (ex. invitații la evenimente, Newsletter)

  Detalii referitoare la calitatea de membru reies din Statut

  Cotizaţia anuală este :
  a) cotizaţie membru - societăți de arhitectură (S.R.L. sau S.A.) - 2.500 lei/ an
  b) cotizaţie membru - birou individual de arhitectură (B.I.A.) - 1.500 lei/an;

  Calitatea de membru începe după plata cotizației. Statutul de membru se prelungește automat de la an la an, atâta timp cât nu se anunță rezilierea lui, cu 3 luni înaintea încheierii anului calendaristic.

  Prin prezentul document confirmăm că suntem de acord cu statutul ASAR, cu toate obligațiile calității de membru ce reies din Statut. Ne obligăm să plătim cotizația anuală.

  De asemenea, suntem de acord cu transmiterea datelor de contact și a informațiilor privind obiectul de activitate al societății (date din câmpurile marcate cu *) către ceilalți membri ASAR, la solicitarea acestora, în format electronic sau print.