Asociația Societăților de Arhitectură din România – ASAR

ASAR este o inițiativă a unui grup de arhitecți români, cu activitate susținută în domeniul proiectării, reprezentanți ai unor birouri de proiectare de arhitectură.

Asociația Societăților de Arhitectură din România – ASAR reunește în prezent peste 40 de membri fondatori, arhitecți și societăți de arhitectură cu experiență care doresc să se implice activ în schimbarea și evoluția domeniului construirii în România, fiind deschisă tuturor societăților de arhitectură care împărtășesc principiile asociației, membri sau nu în cadrul altor asociații de breslă. Asociația își propune să militeze pentru o arhitectură de calitate și sustenabilă în contextul unei dezvoltări durabile, în deplinul respect al valorilor de patrimoniu, asigurând excelența profesională și tehnologică, ținând seama de rigorile eficienței economice.

Asociația Societăților de Arhitectură din România – ASAR își propune ca obiectiv prioritar colaborarea cu toate organizațiile implicate în procesul de construire, inginerie specializată, antreprenori, economiști, patronate, investitori, în scopul creării unei coaliții capabile să susțină eficient interesele comune în vederea asigurării unui climat de normalitate activităților din domeniul construirii. Suntem deschiși în demersurile noastre colaborării și consultării cu organizații complementare, cu societatea civilă activă în domeniu, dar și cu specialiști și reprezentanți ai mediului academic din zonele conexe.

Asociația Societăților de Arhitectură din România – ASAR nu își propune să concureze asociațiile profesionale ale arhitecților, UAR și OAR, cărora le recunoaște autoritatea și utilitatea, ci dorește să completeze activitatea acestora, constituindu-se într-un grup de susținere și promovare precum și de presiune, atât la adresa instituțiilor publice de legiferare și guvernare – Parlamentul și Guvernul României – cât și către autoritățile publice locale, astfel încât să determine schimbările legislative și de politici publice sistemice necesare însănătoșirii climatului în domeniul construirii și al proiectării.

Asociația Societăților de Arhitectură din România – ASAR este deschisă tuturor societăților de arhitectură care se identifică cu scopurile și misiunea ei și doresc să contribuie activ la realizarea obiectivelor acesteia, în scopul reconstruirii unei culturi arhitecturale în România.